Ledni vzponi

Od začetka zimske sezone lahko v plezalni dnevnik vnašate tudi ledne vzpone.

Objava vzponov v tujini

Na spletišču plezanje.net lahko objavite tudi svoje športnoplezalne vzpone iz tujih plezališč.

Zaledeneli slapovi Kamniško-Savinjskih Alp

Vodnik po zaledenelih slapovih Kamniško-Savinjskih Alp

Vnos alpinističnih vzponov

V plezalni dnevnik lahko vpisujete tudi alpinistične vzpone v kopnih skalnih smereh. Če smeri, ki ste jo preplezali, še ni v naši bazi, jo lahko med vnosom dodate.

Vnos ameriških smeri

Plezalni dnevnik omogoča tudi vnos težavnosti smeri v zapisu Yosemite Decimal System (YDS), ki je najpogosteje uporabljan v Ameriki.

Dodajanje smeri in plezališč

V plezalni dnevnik lahko zdaj sami vnašate plezališča in smeri izven Slovenije in Hrvaške.

Nova domača stran plezalnega dnevnika

Na prvi strani plezalnega dnevnika so zdaj poleg novic in povezav prikazani tudi najboljši objavljeni vzponi.

Beleženje dolgih vzponov

V plezalnem dnevniku lahko zdaj beležite tudi dolge športne vzpone v slovenskih hribih – na prvi strani dodajanja novega plezalnega dne izberite možnost "Slovenija – dolge športne smeri".

Popravljeni izpisi in statistike

Vsi izpisi in statistike so popravljeni tako, da sproti preračunavajo alpinistične (UIAA) ocene v športnoplezalne (francoske) ocene. Za pretvorbo je uporabljena uradna lestvica, objavljena na spletu UIAA (http://www.uiaa.ch/article.aspx?a=64&c=1).

Hrvaška plezališča

S spletiščem guide.cro-climbing.com smo vzpostavili enako izmenjavo podatkov kot s spletiščem www.plezanje.info, kar pomeni, da boste lahko v plezalni dnevnik vnašali plezalne dni v vseh hrvaških plezališčih.

Objava najboljših vzponov

Precej uporabnikov plezalnega dnevnika je omenilo, da bi bilo lepo, če bi lahko svoje najboljše vzpone tudi objavili. Od danes ta možnost obstaja – vsak svoj vzpon lahko po lastni presoji objavite, vsi drugi vzponi pa še vedno ostanejo vidni le vam.

Prikaz plezalnih dni

V seznamu plezalnih dni so zdaj prikazani tudi vsi treningi na umetni steni. Seznam lahko časovno omejite, prikažete le posamezne vrste aktivnosti ali pa ga uredite po plezališčih ali soplezalcih.

Izboljšan vnos treningov

V plezalni dnevnik je ob vnosu treninga na umetni steni možno dodati tudi opombe, skupno preplezano dolžino, vrsto stene in ime soplezalca.

Boljši izpis preplezanih smeri

Izpis preplezanih smeri v plezalnem dnevniku je dopolnjen z možnostjo razvrščanja preplezanih smeri. Tako lahko zdaj poleg časovnih omejitev (smeri, preplezane v zadnjem mesecu, treh mesecih ali letu) in plezališča izberete tudi, ali naj bo prikaz smeri urejen po abecedi, težavnosti smeri, dolžini ali morda tudi po soplezalcih.