Dodajanje opomb v plezalnem dnevniku

V plezalni dnevnik lahko dodajate opombe o preplezanih smereh ali o opravljenih plezalnih dneh. Opombe lahko dodate, tik preden shranite podatke o plezalnem dnevu, lahko pa odprete katerikoli že shranjen plezalni dan (s klikom na datum) in nato izberete možnost "dodaj opombe".

Točkovanje vzponov

V statistiko vzponov smo dodali tudi točkovanje najboljših vzponov po sistemu 8a.nu