Obiskanost posameznih smeri

Med podatki o smeri v plezališču ali steni boste našli tudi podatek o tem, koliko plezalcev je zabeležilo svoj vzpon v smeri in koliko vzponov je zabeleženih. Seveda je število zabeleženih vzponov najmanj tolikšno kot število plezalcev, lahko pa še precej večje, če plezalci smer uporabljajo za ogrevanje (primer: Skušnjava dveh teles v Retovju).

Če so uporabniki plezalnega dnevnika svoj vzpon v smeri objavili, boste ob komentarjih in razmerah v smeri videli tudi spisek objavljenih vzponov (primer: Bavarska smer v severni Triglavski steni).

Popravljena plezališča Božin Kuk, Dabarski Kukovi, Marjan, Strogir in Trogir

Damjan Gruden je intenzivno plezal v dalmatinskih plezališčih in mimogrede uredil smeri v petih plezališčih ter dodal nove smeri in sektorje. Najlepša hvala!

Urejene smeri na Kalymnosu

Martin Bombač je uredil smeri v plezališčih Iliada, Odyssey in Arhi ter dodal vse manjkajoče smeri v teh treh plezališčih. Najlepša hvala!