Nove smeri v plezališčih Bitenj potok, Bohinj, Gorje, Vršič, Lutne skale, Križevska vas in Mišja peč

Podatke je posredoval Miha Peternelj.

Prikaz opomb v seznamih vzponov

V izpisih Novi vzponi, Pregled vzponov in Najboljši vzponi (vsi trije so v plezalnem dnevniku v menuju Prikaži ...) zdaj vidite tudi opombe, ki ste jih dodali preplezanim smerem ob vnosu plezalnega dne.